Bilgi Denizi Archive

Ehliyet Sınavlarını Hangi Kurum Yapıyor

Ehliyet sınavların yıl içinde belli zaman aralıklarında Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır. Ehliyet almak isteyen adaylar sınavlara katılmak için kendilerine yakın olan sürücü kurslarına giderek eğitimlerini almaları gerekir. Sürücü kursları aracılığıyla kendilerini ehliyet almaya hazır hissettikleri zaman sınava katılarak geçebilirler. Ehliyet sınavlarına hazırlık amacıyla çıkartılan Devamını Oku

Burnun Görevleri Nelerdir

Beş duyu organlarımızdan birisi burnumuzdur. Burun koku almamıza yardımcı olan organımızdır. Görevlerinin başında dışarıdaki kokuları sezerek beyne iletilir.   Burun Görevleri Aldığımız havanın nemlenmesini sağlar. Koku almamızla görevlidir. Nefes alırken bakterileri süzerek havayı ciğerlerimize daha temiz iletir. Ağızdan çıkan sesimizin daha düzgün net çıkmasında Devamını Oku

Toplum İçinde Yaşamanın Kuralları

Toplum içinde yaşamak için toplumun kendi oluşturduğu kurallara uyum gösterilmelidir. Vatandaşların hak ve özgürlükleri tanımalı uyum göstererek topluma dahil olunabilir. Vatandaşların birbirlerini tanımaları ortak hareket etmeleri sayesinde kurallar oluşturulur. Kurallara uyulmaması toplumda kaos ortamı yaratır, toplum kuralları aksilik sorunları getirerek kargaşayı başlatır. Nerede ne Devamını Oku

Genetik Sürüklenme Nedir

Genetik sürüklenme, evrimsel sürecini tamamlayan bir insanın kendisinden sonraki kuşağa tümüyle genlerin bir karakter üzerinde dizilerek aktarılması durumunudur. Kişilerde benzerlik ve yapı bakımından eş olduğu görülebilir. Bunlar canlı türleri ve insanlarda bir şekilde genetik benzerliği olmasına rağmen sürüklenmeyi desteklemezler. Genetik sürüklenmenin gerçekleşmesi canlıların birbirlerine Devamını Oku

Ankara’nın Nüfus Yoğunluğu Neden Fazladır

Ankara ilinin ülke genelinde bir çok ile karşılık nüfus oranı fazlalık göstermektedir. Beşeri ve doğal faktörleri inceledik Ankara ilinin hangi noktalarda diğerlerinden ayrıldığını inceleyeceğiz.   Ankara ilini özel kılan faktörlerden biri Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmasıdır. Memur şehri olması ile iş imkanlarının daha çok odluğunu Devamını Oku

Öfkeyle Kalkan Zararla Oturur Anlamı

Asırlar öncesinden söylenen sözler günümüzde olaylar ve çeşitli durumlar karşısında kullanılır hale gelmiştir. Tecrübeler duygu ve düşünceleri kapsayarak insanların yaptığı hareketleri ifade etmektedir. Günümüze gelene kadar kalıplaşarak atasözü haline gelmiştir. Günlük yaşantımızda sık kullandığımız öfkeyle kalkan zararla oturur atasözünde anlatılmak istenilenlere öğrenelim. Öfke ile Devamını Oku

Milli ve Evrensel Kültür Değerlerimiz

Milli ve evrensel kültürel değerlerimiz bulunmaktadır. Her millet kendine özgü ve evrensel düzeyde sayılacak değerlere sahiptir. Sahip oldukları değerler o milletin kültürel yapısını ve özelliklerini gösterir. Değerler toplum bireylerinin katkılarıyla meydana gelir. Bu değerlerin tümü ortak değerler olarak nitelendirilir. Demek oluyor ki değerler bir Devamını Oku

Kuranda Toplumsal Yasalarla İlgili Ayetler

Toplumsal yasalar insanların yaşadıkları toplumun gerektirdiği yasalardır. Birbirlerine saygılı olmaları, mal mülküne, namusuna, özel hayatına müdahale etmemeleri toplumsal yasaların bir kısmıdır. Toplumsal yasalar insanlar tarafından oluşturulur. Allah’ın çizdiği bir kader doğrultusunda insanlar yaşar. Toplumsal yasalar Kuran’ı Kerim’de bahsedilmektedir. Yüce Allah Kur’an’da toplumsal yasalara da Devamını Oku

Büyük Bir Göç Hareketinin Yaşanması Ne Gibi Gelişmelere Yol Açar

Toplumun yaşadığı yerden başka bir yere göçe zorlanması durumunda temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir. Yeni yerlerde kendilerine yaşam alanı bulmaları aynı zamanda kültürel göçüde tetikler. Tarihte bir çok göç hareketinin yaşandığı görülmektedir. Büyük göçlerin meydana gelmesi tarihte yeni dönemleri başlatmıştır. Öyle ki kavimler göçünün Devamını Oku

Dilekçe Türleri Nelerdir

Kurum ve kuruluşlarına belli bir konu üzerinde şikayet, öneri, istekte bulunacaksanız eğer dilekçe hakkınızı kullanabilirsiniz. Dilekçe hakkı Anayasal hak olarak kurum ve kuruluşlara başvurulabilir. Dilekçe bir kişi ve topluluğun düşüncelerini yansıtır. Belli bir konuda istekleri yetkili makamlara iletmeye yarayan genelde resmi makamlara yazılan yazılardır. Devamını Oku