Mondros Antlaşması Ne Zaman İmzalandı

Sponsorlu Bağlantılar

I. Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf devletleri arasında yapılan antlaşmadır. Osmanlı imparatorluğunu temsil etmek için Bahriye Nazırı Rauf bey katılır ve limni adasının Mondros Limanı’nda yapılır. 30 Ekim 1918’de antlaşma imzalanır. İngilizce, Fransızca, Osmanlı Türkçesi dillerinde antlaşma imzalanır.

Antlaşma Osmanlının egemenliğini kısıtlayan bir antlaşma olmuştur. Osmanlının yıkılışından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyetinin de antlaşma şartlarına uyum sağlaması gerektiği gösterilmiştir. Türkiye’nin o günkü çerçevesinin belli olmasını sağlamıştır. Antlaşmanın yapılması gereğince tek taraflı olarak işgaller başlaması sonucunda barış konferansında diplomatik sorunlar yaşatmıştır. Uzun bir dönem boyunca Mondros mütarekesi uygulanmakta sıkıntılar çıkmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar


Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir