Menu

Sağlıklı Bir Yaşam İçin Besinlerin Tazeliğinin ve Doğallığının Önemi

Canlıların vücutlarında bağışıklık sistemi bulunur. Dışarıdan aldığı besinlerin tazeliği ve doğal olması canlının sağlığını korumasında önemlidir. Sağlıklı yaşam için taze ve doğal besinler tüketerek vücut sağlığı korunmalı, büyüme ve gelişme desteklenmelidir. Taze olmayan besinlerde mikroorganizmalar türeyerek vücudumuz için zararlı sağlıksız hal alabilir. Besinler tazeliğini

Büyüme ve Gelişme Nedir

Bir canlı neslinin devamı için çoğalma ihtiyacı duyar. Her yeni canlı gelişme ihtiyacı duyarak olduğundan çok daha farklı canlı haline dönüşebilir. Gelişme gösteren canlılar belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra büyüme evresine girerler. Canlı hem büyürken hem gelişme göstererek yaşamlarını devam ettirirler. Yeni doğan bir

Bir Ses Kaynağından Çıkan Sesin Yayılabilmesi İçin Ne Gereklidir

Sesin yayılması için maddesel ortamın olması gerekir. Ses boşlukta yayılmadığı için bir ses kaynağından çıkan sesin yayılarak bize ulaşması için maddesel ortama ihtiyaç duyar. Ses maddesel molekülleri hareket ettirerek yayılmasın da etki yaratır. Örneğin ses uzayda yayılmaz çünkü maddesel olarak boşluk vardır. Ses dalgalar

Olayları Tarih Sırasına Göre Gösteren Şerit Nedir Örnek Gösteriniz

Tarihte olayların detaylı incelenmesi için bölümlere ayrılır. Bunlar dönüm noktası kabul edilecek kısımlardır. Olayları tarih sırasına göre gösteren şeride “tarih şeridi” denir. Örneğin çağları birbirlerinden ayırmak için tarih şeridi kullanılarak çağların daha iyi incelenmesi sağlanabilir. Bir kişinin hayatını da tarih şeridine ayırabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek

Saygı ve Hoşgörü İle İlgili Kompozisyon

İnsanların birbirlerine karşı besleyebileceği en önemli değerler saygı ve hoşgörüdür. Saygının olduğu yerde hoşgörü de olur insanlar arasındaki bağlarda kuvvetlenir. Toplum içinde barışın hakim olması için hoşgörülü toplum olmalıyız. Hatalardan dolayı insanları cezalandırmak yerine doğruyu göstererek sorunları aşmalarına yardımcı olmalıyız. Eğer bir toplum saygı

Atatürk’ün Milli Kültüre Verdiği Önemle İlgili Uygulamaları

Milli kültür, bir milletin ortak değerlerinin oluşturduğu kültürel özelliktir. Atatürk milli kültürün ulusu bir arada tutarak geleceğini belirleyen unsurlardan biri olarak görmüştür. Milli bütünlüğün korunması için herkesin sahip olduğu ortak değerlere ihtiyaç vardı. Bunlardan en önemlisi dilimiz olduğundan Türk Dil Kurumu kuruldu, ortak tarihe

Atatürk Hangi Okullara Gitti

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim ve öğretim hayatı dönüm noktaları ile yoludur. Düz bir mektebe giderken askeri mekteple yolu kesişir. Öğrenim çağında geldiğine Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde eğitime başlar. Babasının isteği üzerine Şemsi Efendi Mektebi’ne geçiş yapar. Babasının kaybettikten sonra mektepten ayrılmak zorunda kalır.

Bilim ve Teknoloji İle İlgili Yayın Yapan Süreli Yayınlar

Ülkemizde bilime verilen önem her geçen gün artarken, bilim alanında yayın yapan yayın kuruluşları da bilime olan ilgimizi arttırmaktadır. Çocuklar kendilerini keşfederken bilime olan merakını arttırmak ve anlamaları için yayınlar devam etmektedir. TÜBİTAK tarafından özellikle bilimsel dergiler ve yayınlar devam ediyor. Bilimsel alanda bilgi

Müze Nedir? Çeşitleri Nelerdir

Müze, tarihi eser değeri taşıyan eşya ve nesnelerin sergilendiği eğitim, bilim ve sanat kurumlarına denir. Müzeler bir ayna misali medeniyetlerin geçmişine bakmanın en iyi yoludur. Müzelerde sergilenen tarihi eserler hakkında bilgi sahibi olarak o dönemin medeniyetlerini yakından tanıyabiliriz. Zamanda geçmişe gidemediğimizden dolayı müzeler geçmişi