Üç Nokta Nerelerde Kullanılır

Cümle kurulurken noktalar yapısında önem taşır. Doğru cümlede doğru noktalama işaretlerinin kullanımı gerekir.

Tamamlanmamış cümlelerin sonuna eklenir.

Kaba ve argo sayılan kelimelerin cümlede açıklanması istenmediğinde kullanılır.

Alıntılar başta, ortada ve sondan alınmayan kelimelerin başına ve sonuna kullanılır.

Ünlem ve seslenmelerde anlatımı genişletmek için kullanılır.

Karşılıklı konuşmalarda eksik bırakılan ve tamamlanmayan cümlelerde kullanılır.Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.