e-Okul Ödev

Atatürk’ün Fikir Hayatını Etkileyen Kişiler

Mustafa Kemal Atatürk yaşamında bir çok yazar, bilim insanı, siyasi adam, askeri adam, yazar gibi çeşitli kesimlerden insanların düşünce hayatlarından etkilenmiştir. Kendi fikir hayatını şekillendirirken kendisi için belli bir nokta belirlemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk Namık Kemal, Jean-Jacques Roussesau, Ziya Gökalp, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Mustafa Celâlettin, Leon Cahun, Deguignes, Leone Caetani, H. G. Wells, J. Gobineau ve E. Pittard gibi kişilerden etkilenmiştir.

Meşrutiyet Kuşaklarının etkilyen kişiler: Namık Kemal-Tevfik Fikret

Fransız Devrimi,Akılcılık ve Olguculuğun izleri : Jean-Jacques Rousseau

Meşrutiyet dönemi düşünürleri : Ziya Gökalp,Şehbender-zâde Filibeli Ahmet Hilmi

Türk Tarihinin eksikilği: Mustafa Celâlettin-Leon Cahun

Türk Tarihi ve Uygarlığını Bir Bütün Olarak ele Alma: Deguignes

İslâm Tarihini değişik Bir Açıdan Yorumlama: leone Caetani

Dünya Tarihi ve Dünya Federasyonu Sorunu: H. G. Wells

Uygarlık ve ırk Sorunu: J. Gobineau’dan E. Pittard’a

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu