Genel Kültür

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri Nelerdir

Türk edebiyatının önemli yazım şekillerinden birisi nazım şekli olmaktadır. Divan edebiyatında kullanılan yazım şekillerine baktığımız zaman beyitler, dörtlükler, bentler olmak üzere üç farklı şekilde incelenebilmektedir.

Beyitlerin yazım şekilleri nazım olup gazel, kaside mesnevi, kıta ve müstezattır.

Gazeteler aşk ve şaraplar, kasideler övgü şiirleri, mesneviler uzun konulu hikayelerden oluşur. Kıta nazım biçimlerinde bağımsız beyitler bulunur, müstezat kısa uzun dizelerden oluşur.

Dörtlüklerde nazım biçimleri rubai dörtlükler ve felsefi konuları gösteriyor. Tuyuğ ise Türk şairleri tarafından ele alınarak anlatımları yapılmaktadır. Nazım biçimlerin göre Nedim türkü nazım şekli alınarak anlatımları yapılır. bentlere göre nazım biçimi terci-i bent ve terkib-i benttir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu