Menu

e-Okul Ödev Archive

Fosil Yakıtların Zararları Nelerdir

Fosil yakıtların kullanımı hayati olarak önem taşıyor. Neler olduklarına bakacak olursak değerlerini çok daha iyi anlayabiliriz, bunlar kömür, doğal gaz, petrol olurlar. Günlük hayatımızın her alanında sıklıkla kullanmaktayız. Kaynaklardan faydalanarak kolay bir yaşama sahip olabiliriz. Bizlere fayda sağladıkları gibi aşırı bir şekilde kullanımının zararları da olacaktır. Fosil yakıtlar bilinçsiz bir şekilde kullanılırsa faydadan çok zarara

Deprem Sırasında Ortaya Çıkan Enerjiye Ne Denir

Türkiye konum olarak deprem kuşağında olmaktadır. Fay hattı ülkemizin dört bir yanını sarmış olmaktadır. Sıklıkla ülkemizin belirli bölgelerinde depremler küçük artçılarda olsa dahi büyük depremler yıllarla bir olarak gelmektedir. Depremlerin oluşumu yer altındaki kabuğun hareketlenmesi ile olmaktadır. Yer altında biriken basınç bulduğu çatlaklardan yukarıya doğru çıkmak ister en zayıf bulduğu noktayı seçer sonuçta hareketlenme meydana

Tutumluluk Nedir Kısaca

Tutumlu olmak, sahip olduğumuz eşya, mal, mülk, parayı doğru bir şekilde değerlendirmektir. Tutumlu olmak cimrilik ile karıştırılmamalıdır. Sahip olduğumuzu israf etmeden doğru şekilde kullanırsak tutumlu oluruz. Kötü günlerimizi düşünerek birikim yapabilmek için israf etmemeliyiz. Gereksiz harcamalardan kaçınarak tutumlu davranışta bulunabiliriz. Tutumlu olmak insanın sahip olduklarını doğru bir şekilde değerlendirmesinden geçer. Bugünümüz olduğu kadar yarınımızda vardır.

Ezan ile Kamet Arasındaki 3 Fark

Ezan namaz vaktinin girdiğini haber vermek için okunur. Namazdan hemen önce okunarak ardından namaza başlanır. Kamet genelde farz namazlarından önce namazın başladığını bildiren sözlere denir. Kamet hızlı okunur, ezan yavaş okunur. Kamet getirilirken “Hayye ale’l-felâh” dedikten sonra iki defa “kad kametissalah” getirilir. Ezanda böyle bir uygulama yoktur. Sabah namazında “esselatu hayrun minennevm” denir. Kamette böyle

Gece Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir

Güneşin batması ile gün doğumuna kadar geçen zaman dilimine gece denir. Gece vakti dünyanın bir yüzü karanlığa bürünür. Gün doğumuna kadar insanlar karanlıkta kalır. Gece kelimesine karşılık gelen eş anlamlı kelimeler “Şeb, Tün”dür. Günlük hayatta Şeb ve Tün kelimelerini neredeyse hiç kullanmayız. Türkçemizde karşılık gelen iki kelime belirtildiği gibidir. Gece kelimesinin eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri

Ülkemizde Linyit Nerede Çıkarılır

Ülkemiz yeraltı madenleri bakımından zengin topraklara sahiptir. Yeraltı kaynaklarımız kömür yatakları bakımından oldukça zengindir. Kömürler arasında en alt seviyede yer alan kahverengi kömür denilen linyit kömür termik santrallerde elektrik enerjisi üretimi için kullanılır. Linyit rezervi bakımından zengin topraklarımız vardır. Linyit en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege bölgesinde çıkartılan kömürdür. Linyit çıkartılan yerler: Afşin-Elbistan, Nallıhan,

Melek İnancının Davranışlarımıza Nasıl Bir Etkisi Vardır

İmamın esaslarından biri meleklere iman etmektir. Allah’ın ve meleklerin varlığına inanmak bizi çaresizlik, ümitsizlik, yalnızlıktan kurtarır. Sıkıntılı olduğumuzda yalnız olmadığını biliriz. Bizi yaratan yaratıcı iyi günümüzü ve kötü günümüzü bilir. Zorda olduğumuzda refaha kavuşabileceğimiz yeni bir kapı açar. Zorluklara karşı dirençli olur, azmimizi kaybetmeyiz. Melek inancına sahip olan biri aynı zamanda Allah’a inanır. Melekler Allah’a

GAP Açılımı Nedir Kısaca

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yapılması planlanan barajlar, hidroelektrik santralleri ve sulama tesisleri, kentse ve kırsal alanlarda ulaşım, sanayi, eğitim ve sağlık alanında hizmetlerin genişletilmesini hedefleyen projedir. Proje 2005 yılında faaliyete geçerek 28 milyar dolarla gerçekleştirilmiştir. GAP, ülkemiz için önemli projelerden biridir. Güneydoğu Anadolu Projesi adı altında bölgenin kalkınması ile eşleşmiştir.

Johannes Kepler Neyi Buldu İcat Etmiştir

Johannes Kepler, alman Alman matematikçi, astronom ve gökbilimcidir. 17. yüzyılda Astronoma Hova”, “Harmonik Mundi” ve “Kopernik Astronomi Özeti adlı çalışmaları ile tanınan bilim insanıdır. 1571-1630 yılları arasında yaşayan ünlü Almanya bilim insanıdır. Kepler’in gezegensel hareket yasaları, Kepler conjecture, Rudolf Cetvelleri alanındaki çalışmaları ile tarihte yer edinmiştir. Johannes Kepler ‘in Buluşları Gezegenlerin kendisine ait özel eliptik