Genel Kültür

Hürriyet Nedir

Kelime anlamı ile hürriyet; kendi davranışlarını kendi belirleme yeteneğidir. Esas itibari ile Rönesans döneminde ilk filizlerini vermiş olsa da kavramlaştırılarak ortaya çıkarılması Fransız İhtilali’ne dayanır. Çok uzun yıllardır halkların özgürlük için savaştığı bilinen bir gerçektir. Çünkü özgürlük insani bir tutkudur. Toplumlar kendi hayatları üzerindeki tasarrufları belirleyebilmek için yüzyıllarca mücadele etmişlerdir.

Bütün bunlarla beraber 20. Yüzyılda evrensel olarak temelleri atılan insan hakları fikri ile “bireysel hürriyet” de ön plan çıkarılmıştır. Fikir, inanç, eylem özgürlükleri tüm dünyada tartışılan ve savunulan konular haline gelmiştir.

Felsefede Hürriyet
Felsefede hürriyet kavramı birçok farklı şekilde anlamlandırılmıştır. Kendi iradesiyle karar verme, dış etkenlerden bağımsız hareket etme, engellenmeme gibi değişik anlamlarla ifade edilmesi mümkündür.

Ünlü Filozoflara Göre Hürriyet Nedir?
Hürriyetin farklı tanımları farklı filozoflar tarafından da dile getirilmiştir. Örneğin David Hume hürriyetle ilgili olarak yapılan eylemin nedenli veya nedensiz oluşunun sorgulanması gerektiğinden bahseder. Ona göre yapılan eylemin nedeni bilinmiyorsa bu hürriyet değildir. Bir diğer düşünür Immanuel Kant’a göre ise hürriyet; insan aklının ürettiği ve insanın sahip olduğu olanaklarla ilgili bir idea, yani fikirdir. Kant’a göre özgürlüğü, yine insan aklının ortaya çıkardığı ahlak yasası da belirleyebilir. Son olarak bir diğer ünlü düşünür Martin Heidegger ise hürriyet hakkında; “özgürlük, var olanın var olan olarak ortaya çıkmasına olanak vermektir. ”der.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu