Bilgi

Komünizm Nedir? Komünist Kime Denir?

Komünizm, üretim araçlarının ortak mülkiyeti, merkezi planlama ve toplumsal eşitlik temelinde bir sosyal sistemdir. Bu sistem, kapitalizmin yerine geçmeyi amaçlar.

Komünizm, tüm üretim araçlarının toplumun kolektif mülkiyetinde olduğu bir sosyo-ekonomik sistemdir. Bu sistemde, bireylerin mülkiyet hakları yerine toplumun ihtiyaçları önceliklidir. Komünizm, Marksizm-Leninizm’in bir dalıdır ve tarih boyunca birçok farklı yorumlaması olmuştur.

Komünizm, toplumun kaynaklarını yönetmek için merkezi bir devlet mekanizması kullanır. Bu mekanizma, ekonomik faaliyetleri planlamak ve koordine etmek için gereken kararları alır. Komünizmde, üretim araçları ve kaynaklar ortaklaşa yönetilir ve bireysel kar amacı güdülmez. Toplumsal ihtiyaçlar öncelikli olduğu için, herkesin temel ihtiyaçları (sağlık, eğitim, barınma, gıda vb.) devlet tarafından sağlanır.

Komünizm, sınıf farklılıklarının ortadan kalkması ve toplumsal eşitliğin sağlanması hedefine odaklanır. Bu nedenle, komünizmde üretim araçlarına sahip olmak, toplumun diğer üyelerine hükmetmek anlamına gelmez. Bireyler, çalışma yeteneklerine göre işlerine atanırlar ve bu işlerin karşılığında devlet tarafından ücret alırlar. Ücretler, üretim araçlarının toplumun kolektif mülkiyeti olduğu için, bireylerin çalışma performanslarına değil, ihtiyaçlarının önceliklerine göre belirlenir.

Komünizmin tarihi, Karl Marx ve Friedrich Engels’in Komünist Manifesto’su (1848) ile başlar. Komünizm, özellikle 20. yüzyılda Rusya, Çin, Vietnam, Küba gibi ülkelerde uygulandı. Ancak bu uygulamaların bazıları, bireysel özgürlüklerin kısıtlanması, insan hakları ihlalleri ve ekonomik başarısızlıklar nedeniyle eleştirildi.

Bugün, dünya genelinde birçok farklı sosyalist düşünce bulunmaktadır ve bunların arasında komünizm de bulunmaktadır. Komünizmin temel fikirleri ve hedefleri, hala bazı sosyalist grupların öncelikli hedefleri arasındadır. Ancak, dünya genelinde kapitalist sistemlerin hakimiyeti sürmektedir ve komünizm, tartışmalı bir konu olarak kalmaktadır.

Komünist Kime Denir?

Komünist, komünizm ideolojisine inanan ve bu ideolojinin fikirlerini savunan kişiye denir. Komünistler, toplumsal ve ekonomik eşitliği, kolektif mülkiyeti, merkezi planlama ve üretim araçlarının ortaklaşa yönetilmesi gibi temel fikirleri benimserler.

Komünist düşünce, genellikle Marksizm-Leninizm teorisi temel alınarak geliştirilmiştir. Marksizm-Leninizm, Karl Marx ve Friedrich Engels’in yazılarına dayanan ve Sovyetler Birliği lideri Vladimir Lenin’in yorumlarıyla zenginleştirilen bir sosyalist ideolojidir. Bu ideolojiye göre, kapitalist toplumun yerini, üretim araçlarının kolektif mülkiyete geçtiği bir sosyalist toplum alacaktır. Bu sosyalist toplum, işçi sınıfının yönetimi altında ve merkezi planlama ile yönetilen bir toplum olacaktır.

Komünistler, çoğunlukla örgütlü bir siyasi hareket içinde yer alırlar ve bu hareketler, komünist partiler olarak adlandırılır. Bu partiler, genellikle devrimci eylemlerle sosyalizmi kurmaya çalışırlar. Bununla birlikte, bazı komünistler, barışçıl yollarla sosyalizm hedeflerine ulaşmak için çalışırlar.

Komünistler, dünya genelinde birçok farklı alanda yer alırlar. Siyasi, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilirler ve işçi hakları, insan hakları, toplumsal adalet, çevre koruma gibi çeşitli konularda çalışmalar yürütebilirler. Bazı komünistler, sadece yerel düzeyde faaliyet gösterirken, bazıları ise uluslararası düzeyde faaliyet gösterirler.

Ancak, komünizm tarihi boyunca, bazı komünist hareketler insan hakları ihlalleri, totaliter rejimler, baskı ve zulüm gibi eleştirilerle karşılaşmıştır. Bu nedenle, komünistler, tarihi boyunca tartışmalı bir konu olarak kalmıştır ve bugün dünya genelinde bazı bölgelerde faaliyet gösterirken, bazı bölgelerde yasaklanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu