Genel Kültür

Küresel ve Bölgesel Örgütler Nelerdir

I. ve II. Dünya savaşını takiben ülkeler güç kaybederek ekonomik önemli derece de sarsılmıştır. Yıkımlardan sonra ekonomilerini tekrardan toparlamak için yerel ve kürsel olmak üzere örgütler kurulmuştur. Çeşitli barış antlaşmaları ile aralarındaki bağlar korunmuştur.

Küresel örgütler
1. Siyasi amaçla kurulan örgütler
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER; 24 Ekim 1945 tarihinde II. Dünya Savaşı sonrasında çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek için kurulan örgüttür. Türkiye, örgütün kurucu üyelerindendir.
UNESCO : Bilim ve Kültür Örgütüdür.
FAO : Gıda ve Tarım Örgütüdür.
UNİCEF : Çocuklara Yardım Fonudur.
WHO : Dünya Sağlık Örgütüdür.
İLO : Uluslararası Çalışma Örgütüdür.
IMF : Dünya Para Fonudur.

2. Askeri amaçlı kurulan örgütler şunlardır;
NATO; İkinci Dünya Savaşı sonrasında Doğu Bloku ülkelerinden gelebilecek saldırıları önlemek amacıyla kurulan örgütlerdir.

3. Ekonomik amaçlı kurulan örgütler;
OPEC; Petrol ihraç eden ülkeler birliğidir.
IMF; Uluslararası para fonudur.
WB; Dünya bankasıdır.
OECD; Ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütüdür.

4. Çevreyi korumak amaçlı kurulan Örgütler şunlardır;
GREENPEACE; Yeşil barış adlı örgüttür.
Bölgesel örgütler ise şunlardır;
AB; Avrupa birliğidir.
NAFTA; Kuzey Amaerika Ülkeleri Serbest İşbirliği örgütüdür.
AGİT; Avrupa Güvenliği İşbirliği Teşkilatıdır.
KEİ; Karadeniz Ekonomik işbirliğidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu