Genel Kültür

Mezhep Nedir? Kaça Ayrılır ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Dinin farklı bir şekilde ele alınması sonucunda ortaya çıkmış olan din kollarına mezhep adı verilmektedir. Bu konuda din kurallarını öğrenmek ve en doğruyu takip etmek amacıyla mezhep insanlar için büyük önem taşır. Mezhep farklılıkları benimsenen düşünce ve görüşlere göre değişiklik gösterse de, İslam mezheplerinin çoğunun temelinde Allah inancı vardır.

Mezhepler Kaça Ayrılır?

Mezhepler konu ve içeriklerine göre farklı dallara ayrılan bir din koludur. Bu konuda ilk olarak itikadi ve ameli mezhepler olarak mezheplerin ikiye ayrıldığını görmekteyiz. İtikadi mezheplerde iman konularını içeren görüşler bulunmaktadır. Ameli mezheplerde ise, ibadetleri içerek konular ele alınmaktadır. İman konusunda önemli bir yere sahip olan itikadi mezheplerde hak ve batıl mezhepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hak mezheplere bir anlamda Ehli Sünnet mezhebi de denmektedir. Bunun sebebi Hz. Muhammed’in yolunu takip etmek anlamını taşımasından dolayıdır. Batıl mezhepler ise; iman konularını kendi düşünce ve görüşlerine göre uyarlayan kişilerin yolundan gidenlerin mezhebidir.

Mezhep Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Peygamber Efendimiz hayattayken sahabelere yol gösterici özelliği ile pek çok kişinin aklına takılanları ve merak ettiklerine cevap bulmalarını kolaylaştırıyordu. Ancak ölümü sonrasında İslam dini giderek yaygınlaşınca, sahabeler insanların din konusunda merak ettiklerini cevaplar olmuşlardır. Ancak Kuran ve Hadislerden yeterince yararlanılamaması durumunda çeşitli mezhepler ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu