Genel Kültür

Mezopotamya Uygarlıkları Hangileridir

Mezopotamya Uygarlıkları İsimleri, Mezopotamya Uygarlıkları Hakkında Bilgi

Mezopotamya ilkçağlarda Anadolu’da yaşayıp hakimiyet kuran ülkelere verilen addır. Mezopotamya olarak tarihe geçen yer Güneydoğusunda Basra körfezine kadar uzanan kesimde Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında kalan bölgenin adı olmuştur. Burada yaşayan ve yaşamlarına devam eden uygarlıklara Mezopotamya uygarlıkları adı verilmişti. Sümerler, Asurlular, Babiller, Akadlar ve Elamlılar yaşayarak insanlık tarihine önemi katkılarda bulunmuşlardır.

Sümerler M.Ö. 3500 yıllarında hakimiyet kurmuş olup tarihte ilk yazıyı bulan uygarlıktır. Yazılı kanunlarda Sümerler döneminde yapılmıştır.

Asurlular çok tanrılı dinlere inanırlardı. Yerleşim yerleri olarak Fırat ve Dicle nehirlerinin etrafında olmuştur. Ticaret ile uğraşan ve ekonomik bakımından oldukça gelişmiş uygarlıktır.

Babillerin en belirgin özellikleri ise Hammurabi döneminde hükümdar tarafından yapılan kanunlar olmuştur.

Akadlar tarihte ilk düzenli ordu kurmuştur.

Elalımlar sanat alanında oldukça gelişmiştir. Dini inançları çok tanrılı dindir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu