Genel Kültür

Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri

Batıcılık ve İslamcılık siyasi ve edebiyat alanında etki yaratmıştır. Türkçülük düşüncesinin ortaya çıkması edebi ve siyasi alanlarda etki yaratma düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Milli Edebiyat sanatçıları çalışmalarını bir çok alanda gerçekleştirmiştir. 1911 yılında genç kalemler dergisi ile Milli Edebiyatçılar ortaya çıkmıştır. Edebiyatçılar Cumhuriyet Dönemine kadar ortaya çıkarak eserleri ile kendisini göstermiştir.

Edebiyat alanında çeşitli değişiklikler sağlansa dahi Cumhuriyet Edebiyatı devamlı olarak kendisin göstermiştir. Kendi kültürlerine özgü bir şekilde yararlanarak ortaya çıkmalarını sağlamıştır.

Milli edebiyatta sanatçılar batı taklidine karşı çıkmıştır. Batılı eserler olan fıkra, makale, roman, hikaye gibi kullanımlar yanlış kabul edilmiştir.

Getirdiği yeniliklerden birisi yeni lisan hareketi olmaktadır. Sadeleştirme ile başlayarak konuşma dili dahi edebiyatın parçası olmuştur.

Sanatçılar kaynak olarak öz kültürlerine bağlı olarak besteler yapmışlardır.

Yoksulluk gibi aile hayatı, ahlaki sorunlar gibi sorunlar işlenmiştir.

Anadolu ve Anadolu dönemine ait sanatçıların eserleri tekrardan işlenmiştir.

Eserlerin işlenmesi ile gerekçe olarak ele alınan olaylar gözlem ve bilgiler doğrultusunda kararlara bağlanmıştır.

Döneme ait olan toplumsal özellikler, ayna tutmuş olan sanatçılara çözüm yolları göstermiştir.

Türk kültürü ve tarihinden faydalanarak eserler ele alınmıştır.

Sade bir dil savunularak, dilimize oturmayan Arapça ve Farsça sözcüklere ağırlık verilmiştir.

Halkın yaşamı hakkında konular ele alınmıştır.

Mizahi olarak üslup önemsenmeden hareket edilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu