Genel Kültür

Milli Mücadele Dönemi İle İlgili Sorular ve Cevapları

Milli mücadele dönemlerinde yaşanan bir çok zorluklar olmuştur. Bu dönemlere ait yaşananlara yönelik soru ve cevap şeklide olaylara cevap vereceğiz. Atatürk ve arkadaşlarının yaptıkları ve anlaşmaları doğrultusunda alınan kararlar ele alınarak yaşananlara değinmiş olacağız.

Türkiye’nin Lozan görüşmelerinde ABD ile arasındaki ilişkilere önem vermesinin amacı nedir?
Batılı devletler üzerinde etkili olmak,
ABD’nin gücünden faydalanmak,
Demokratik ülke yönetimine yakın olmak,
Kendi tanıtımını yapmaktır.

Milli mücadelenin temlini oluşturan ve Atatürk’ün başkanlığını yaptığı milli kuruşu nedir?
Heyet-i Temsiliye

İtilaf devletinin Osmanlı Meclis-i Mubasa’yı kapatmasının ardından hangi gelişmeye yol açmıştır?
TBMM’nin Ankara’da kurulması.

Erzurum kongresindeki kararın hangisi Misak-ı Milli’de yer almıştır?
Erzurum kongresi, Sivas kongresi ve Misak-ı Milli’nin ortak kararı olarak milli sınırlar içinde vatanın bölünmezliğidir.

Kurtuluş savaşı döneminde Atatürk hangi askeri alanlarda meclisi kurmaya yönelik öncelik tanımıştır?
Milli güçleri birleştirmek.

Amasya genelgesinin Kurtuluş Savaş’ındaki önemi hangi özelliğine dayanmaktadır?
Kurtuluş savaşının gerekçe ve yönetiminin belirlenmesindedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu