Menu

Nüfus Yoğunluğunun Nedenleri

Nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörler insanların kendi yaşam alanlarını seçmelerine etki yaratıyor. Nüfus yoğunluğunu incelerken iklim, su kaynağı, ulaşım, sanayi, tarım alanları, yükselti ve rakım göstermesidir.

İklim: Ilıman iklimin görüldüğü yerlerde yaşam alanları daha elverişlidir. Doğu Anadolu bölgesi sert kışla mücadele ederken batı ve kıyı bölgelerde hayat normalinde akıp geçip gidiyor.

Yükselti ve rakım: Rakımın yüksek olması ulaşımı, sanayi, ticaret faaliyetleri etkilemektedir. İnsanlar için sosyal aktiviteler olmadığı gibi hayatlarından faydalanamazlar.

Tarım alanları: Bölge tarıma elverişli değilse eğer üretim sağlanmaz. Bununla birlikte masraflarının artmasına sebep olmuştur.

Su kaynakları: Yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan doğal kaynaklardır. İnsanların ve canlıların yaşamı için gereklidir.

Ulaşım: Ticaret ve turizm artması sonucunda insanlara gereksinim duyuluyor. Bir yere gideceklerinde kolay bir ulaşım isteniyor.

Sanayi: Halkın geçimini sağlaması adına iş imkanları aramaktadır. Sanayileşme görülen yerlerde nüfusun artışı görülür.Yorum Ekleme

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.