Genel Kültür

Peygamberlerin Sözlerine ve İlkelerine Uymak Bize Ne Kazandırır

Dünyanın var olmasından bu zamana kadar bir çok topluma farklı farklı Peygamberler gönderilmiştir. Kuran-ı Kerim de ismi geçen 25 Peygamber bulunmaktadır. Bunlardan ilki Adem (a.s) son peygamber ise Hz. Muhammed (s.a.v) ‘ dir. Peygamberlerin ortak bir amacı vardır, Allah’ın emir ve yasaklarını gönderildikleri topluma öğretmek ve o topluma yol göstermektir.

Her peygamber gönderildiği toplumun gelişmesi, uygarlaşması için yol göstermiştir. Ancak bu gelişimler toplumdaki bireylerin bu emirlere uyması sonucu gerçekleşecektir.

Peygamberlerin bize verdiği ilkelere uymak kişinin hem dünya hayatındaki mutluluğu hem de ahireti için önemlidir.  Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır ;

“Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her türlü kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi öğreten bir peygamber gönderdik” (Bakara ayet 15)

Bu ayette anlatıldığı üzere Peygamberler gönderildikleri toplumun yol göstericileridir. Kötülüklerden korunmak ebedi mutluluğa erişmek için Allah’ın peygamberler vasıtasıyla bize iletmiş olduğu emirlerini yerine getirmeli ve yasaklarına uymalıyız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu