Genel Kültür

Pir Sultan Abdal Kimdir

Anadolu’da tarih boyunca yaşamış çok sayıda halk ozanı ve şair bulunmaktadır. Topluma ışık olan halk şairleri ve ozanlarından biri de şüphesiz Pir Sultan Abdal’dır.

Yaşadığı dönemlerde halkın gündelik sorunlarına eğilen ve sazına dökerek dönemin devlet yöneticilerine çekinmeden ileten Pir Sultan Abdal bu özelliği sayesinde dönemin halkı tarafından bağrına basılmış ve ona karşı derin muhabbet duyulmasına neden olmuştur. Ozan ve şair oluşunun yanı sırra tasavvuf ehli de olan Pİr Sultan Abdal yaşadığı dönemlerde halka tasavvufun inceliklerini de öğreterek hakka giden yolu göstermiştir.

Pir Sultan Abdal Kimdir?

Asıl isminin Haydar olduğu Pir Sultan Abdal’ın kesin doğum tarihi bilinmemektedir. 16. yüzyılda Osmanlı döneminde yaşadığı düşünülen Pir Sultan Abdal Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Alevi kökenli olan Pir Sultan Abdal şairlik ve mutasavvıf mesleğini icra etmiştir. Şiirlerinde çoğunlukla tasavvufi konularını ele alan Pir Sultan Abdal yazdığı tüm şiirlerinde Allah sevgisini, peygamber sevgisini, 12 imam sevgisini ve ehli beyt sevgisini işlemiştir.

Yazdığı şiirlerinde Hz. Ali sevgisini de sık işleyen Pir Sultan Abdal alevi geleneklerine göre yetişen, medrese eğitimi alan ve tasavvufi yönlerden dereceler kazanan tarihin ender şair ve halk ozanlarındandır. Medrese eğitimi almasına rağmen Anadolu’da divan edebiyatından etkilenmeyen tek şair olan Pir Sultan Abdal aynı zamanda alevi kültüründe ”7 ulular” olarak bilinen yedi ulu erenlerden biridir.

Pir Sultan Abdal’ın Kişilik Özellikleri

Pir Sultan Abdal’a sultan lakabını kazandıran en önemli özelliği haksızlığa boyun eğmeyişi ve her zaman halkın sorunları ile ilgilenmesidir.
Yaşadığı dönemlerde hep zayıfın yanında olmuş zalimin karşısında durmuştur.
Hayatı boyunca Allah sevgisini, peygamber sevgisini ve ehli beyt sevgisini benimsemiş ve halkı da bu yönde etkilemiştir.
Ne pahasına olursa olsun daima hakkı haykırmış bunun için ölümü göze almıştır.
Yaşadığı dönemde halka umut olmuştur.
Hem şair hem de erenlerdendir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu