Genel Kültür

Sanatın İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

Sanat dünya üzerindeki bütün toplumlar tarafından kabul gören bir bilim dalıdır. İnsanlar kendilerini yansıtmak için duygu ve düşüncelerini katarak oluşturdukları olguya sanat denir. Sanat insanın kendini ifade edebilme, başka kişilere ulaşabilme aracıdır.

Günümüz sanat anlayışı daha farklı boyutlar kazanmıştır. Teknoloijinin gelişmesi toplumların ilerlemesi, çıkar kavgalarının artmasına sebep olmuş ve insanların sanata olan ihtiyacını arttırmış ve sanata bakış açısını değiştirmiştir.

Günlük yaşantımızda sanat insanların sorunlarına çözüm üretmek için kullanılır hale geldi. Sanat ile sağlık alanında birleştirmeler yapılmış bunun yanında sanat eseri kullanarak geniş kitlelere hitap etme anlayışı gelişmiştir. Bir sanat eseri ile insan duygu ve düşüncelerini diğer insanlara kolaylıkla aktarabilmektedir.  Eski sanat anlayışı günümüzde çok fazla kalmasada artık sanat sadece ticari amaçlar için kullanılmaktadır. Sanat ve sanatçıya verilen önem her geçen gün azalmaktadır.

Bir ülkenin eğer sanatçısı yoksa o ülke tanınmaz, kalıcı eserler bırakmak ülkedeki insanların sanata verdikleri önemle ortaya çıkar. Sanatın olmadığı gelişmediği bir toplumda gelecek nesillere aktarılacak hiçbir şey yok demektir.

6 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu