Genel Kültür

Tarihte Kurulan İlk Türk Devletleri

Cumhurbaşkanının forsunda bulunan 16 yıldızın simgelediği Türk devletlerine dair bilgi alabilirsiniz.

Hun Devleti: M.Ö. 220 – M.S. 216 yılları arasında varlığını sürdüren ilk Türk devletidir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman ancak Metehan döneminde topraklarını genişletmiştir.

Batı Hum İmparatorluğu: Büyük Hun Devleti ikiye bölündüğünde batı ve doğu olarak ayrılmıştı. Batı İmparatorluk kendi varlığını koruyarak sınırlarını genişletmiştir.

Avrupa Hunları: M.S. 434 yılında Atilla’nın hükümdarlığında Avrupa kıtasına hükmetmiştir.

Akhunlar: Amuderya nehrinde kurularak Akhunlar, Horasan, Afganistan ve İran topraklarına kadar sınırlarını genişletmiştir.

Göktürk Devleti: Tarihte Türk adının geçtiği ilk Türk devletidir. Çinlere karşı üstünlük sağlayarak vergiye bağlamışlardır.

Uygur Devleti: 744-840 yıllarında varlığını sürdüren Uygur devletidir. Hayata geçerek yönetim sağlamış devlettir.

Avar Devleti: Macaristan sınırlarında kurulan ve birkaç kez İstanbul’u kuşatmada bulunmuş devlettir. İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.

Hazar Devleti: Kafkaslarda kurulan ve 3 asır boyunca sahip olduğu topraklara hükmeden devlettir.

Karahanlılar: Orta Asya’da kurulan ilk Türk Müslüman devlettir:

Gazneliler: Karahanlılar ile aynı dönemde hüküm sürmüş Türk devletidir.

Büyük Selçuklu Devleti: Orta Asya’da kurulan en büyük Müslüman Türk devletidir.

Harzemşahlar: Büyük Selçuklu devleti döneminde hüküm süren Türk devletidir.

Timur Devleti: 1370-1507 yıları arasında varlığını sürdüren Hint Okyanusuna kadar sınırlarını genişleten Türk devletidir.

Osmanlı Devleti: 1299 yıllarında Söğüt’te kurulan ve 1923 yılına kadar hüküm sürmüş Türk devletidir. 3 kıtaya hükmetmiş ve saygınlık kazanan en büyük Türk devletidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu