Genel Kültür

Türklerin Benimsediği Dinler

Türkler kendi tarihleri boyunca bir çok mensup olarak inanmışlardır. Yeni toplumlar ve kültürlerin etkisine kalarak farklı dinlere inanışlarını göstermiştir. Medeniyetlerin etkisinde kalmaları birden çok dine inanmalarına sebep olmuştur.

Türklerin tarih boyunca inandıkları dinler

Gök Tanrı Dini: Tek tanrılı din olarak günümüzde Şamanlık dinine benzerdir. Gök tanrı dininde seçilen kişi tanrının yeryüzündeki temsili kişisi olarak saygı gösterilmektedir.

Mani Dini: Mezopotamya’da yaşayanların dini olarak inanılmıştır. Uygur devletinin resmi dini olarak Türkler dönem boyunca mani dinine mensup olmuştur. Türkler tarihte savaşçı uygarlıklardan gelmelerinden dolayı savaşçılık, et yeme gibi özelliklerini elden aldıklarından dolayı uzun sürmemiştir.

Buda Dini: Budalara göre hayatın gerçeklerine inanırlar. Hayatları acılar, neşeler ve üzüntüler ile ulaşmaktadır.

Hristiyan Dini: Orta çağlarda Türkler Orta Asya Türkleri tarafından benimsendi. Günümüzde Gagavuz Türkler, Türkler, Yunanistan’daki Karamanlar, Kuzey Irak Türkleri ve Saha Türkleri ile bağlı kalmışlardır.

Musevilik Dini: Hazar Türklerinin inanışları olmuştur.

İslam Dini: 900 yılından itibaren Türklerin inandıkları dindir. Günümüze kadar Türk toplumları İslam dinine inanırlar. Gök Tanrı dinine benzer olmasından dolayı kolay inanışlar sağlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu