Genel Kültür

Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesinde Yeryüzü Şekillerinin Etkisi

İnsanlar yaşam alanlarını belirlemede bir takım çevre faktörleri önem arz etmektedir. Bu çevre faktörlerinden en önemlisi yeryüzü şekilleri ve arazinin yapısıdır. Yer şekilleri insanların hayatlarını oluşturmasında, yapacakları işler ve  çalışma şekillerini belirlemede önemlidir.

Yerleşim yerlerinin oluşturulmasında bölgenin coğrafi yapısı ve yüzey şekilleri dikkate alınmaktadır. Yaşam alanı için bulunan bölgenin dağları, yükseklikleri, ova yada plato var ise kıyaya uzanış şekilleri o bölge hakkındaki özellikleri belirlemede etkilidir. Ülkemizden bir örnek vermek gerekirse Karadeniz bölgesinde bulunan dağlar kıyaya paralel olarak uzanmaktadır, buna bağlı olarak dağlar girintili çıkıntılı olmadığı için dağların yüksek iç kısımlarında kıyı ovaları diye adlandırdığımız çok sayıda ova bulunmaktadır.  Ege bölgesinde aynı durumu incelediğimizde dağlar kıyaya dik olarak uzanır ve girintili çıkıntılıdır, buralarda çöküntü ovaları çok sayıda bulunmaktadır.

Nüfus genellikle düz ova ve plato çevrelerinde yoğunlukla yaşamakta dağlık, engebeli arazilerde az sayıda nüfus bulunmaktadır.  Ova ve platolar genellikle tarım faaliyetlerine yönelirken, kırsal ve engebelik arazilerde hayvancılık faaliyetleri çok yapılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu