Genel Kültür

Islahat Fermanının Getirdiği Yenilikler

Islahat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu tarafından çöküş döneminde kurtuluş yolu olarak görülerek yapılmış siyasi, insan hakları, kurumlar için yapılan yenilik olmuştur. Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermandır.

Islahat fermanı ile gelen yenilikler;
Anayasal özellik taşımaktadır.
Kanun önünde Müslümanlara ve gayrimüslimlere eşitlik sağlanmıştır.
Dini inanışlara olan saygınlık artmış, herkesin bağlılıklarına karşı saygı gösterilmiştir.
Azınlıklara okul, kilise, mezarlık, hastane gibi yerlerin yapılmasının izni verilmiştir.
Yabancı devletlerden kişiler gerektiğinde Osmanlı topraklarında mülk sahibi olma hakkı getirildi.
Mezheplere yenilikler getirilerek dil, din, ırk gözetmeksizin haklar getirildi.
Patrikhanelerin kurulmasında gerekli olan izinler verilmiştir.
Sened-i İttifak ile Tanzimat fermanı ile devam eden anayasacılık hareketlerin için önemli adımlardan olmuştur.
Islahat fermanı, Tanzimat fermanının devamı olarak görülmüştür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu