Genel Kültür

Niçin Birden Çok Din Vardır

Dinler, ilahi güçlere olan inançlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Her dinin kendisine ait yaratıcısı olduğuna inanılır. İlahi dinler var oluş amacını gösterir.

Dünya üzerinde bir çok din olmasının asıl sebebi kültürel farklılıklardır. Her kültürün belli bir dine doğru yöneldiği bilinmektedir. İnsanlar sosyal hayatlarında gelenek ve göreneklere, örf ve adetlere bağlı şekilde yaşarlar. Zamanla bunlar belli bir dine bağlılık gösterir. Dinler büyük ve küçük olmak üzere ortaya çıkmıştır. Bunları yayan kişiler insanları etkiler yönlendirir.

İnsanlık tarihi boyunca yaşanan savaşlar, maddi ve manevi kayıplar, doğa olayları, doğal afetler, katliamlar, soykırımlar dinlere yön vermiştir. İnsanlar kendi dinlerini başkalarını zorlaması sonucunda dinler hızla yayılmış büyük dinler ortaya çıkmıştır. Tarihte bir çok örnek bulunmakta, fethedilen topraklarda insanlara zorla din değiştirilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu