Genel Kültür

Doğaya En Çok Kimler Zarar Verir

Doğanın her geçen gün zarar gördüğüne şahit olmaktayız. Doğal ve yapay etkenler yüzünden doğamız zarar görmekte. Depremler, seller, erozyonlar, heyelanlar, volkanik olaylar, tsunamiler doğamıza zarar vermektedir. Ancak doğal afetlerin verdiği zararlar doğal bir şekilde gelişmektedir. İnsanlar müdahale etmediği sürece zarar görmez etkilenmezler.

Doğaya zarar veren etkenlerden biride insanlardır. Kurdukları yerleşim yerleri, fabrikalar, bilinçsiz davranışlar doğamıza zarar vermektedir. İnsanların duyarsız şekilde yaşamlarını sürdürmeleri çevresine zarar vermektedir. Doğaya en çok insanlar zarar verir. Yaptıkları değişimler sonucunda küresel ısınma görülmüştür. Ağaçlıklar yok ederek şehir merkezleri kurmuş doğaya zarar vermişlerdir. Her geçen gün dünyanın dengesi biraz daha zarar görmüştür.

  • Bilim ve teknolojinin gelişmesi sanayi üretimini arttırmış, bilinçsizce tüketim ise daha çok doğaya zarar vermiştir.
  • Tarım alanında yanlış ilaçlama ve gübrelemeden dolayı doğa zarar görmüştür.
  • Şehirleşmenin yanlış yapılması doğanın yapısı ve bütünlüğüne zarar vermiştir.
  • Doğal bitki örtüsünün yok edilmesi doğanın zarar görmesine sebep olmuştur.
  • Savaşlarda kullanılan nükleer bombalar doğanın dengesinin bozulup zarar görmesine sebep olmuştur.
  • İnsanların çevrelerine karşı bilinçsizce davranması doğanın zarar görmesine sebep olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu