Genel Kültür

Edebiyatın Dönemlere Ayrılması Nasıl Olur

Edebiyat farklı dönemlere ayrılmaktadır. Dönemlere ayrılmasında şu kriterler göz önüne alınmaktadır.

  1. Dil Anlayışı : Dil toplumun içinde yaşadığı şartlara, döneme bağlı olarak şekillenir. Dil edebiyatı etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Toplumun yapısı, yaşadığı olaylar dile doğrudan yansır. Dildeki değişimler edibiyatın dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur.
  2. Dil Coğrafyası : Türkler tarihin bütün dönemlerinde çok sayıda devlet kurmuşlar ve yaşama biçimleri hep farklılık göstermiştir. Farklı coğrafyalarda yaşadıkları için birçok kültürden etkilenmişler, dillerinde farklılıklar yaşamışlar ve bu durum edebiyatın dönemlere ayrılmasına yol açmıştır.
  3. Kültürel Farklılaşma : Türklerin göçebe yaşamları farklı ülkelerde yaşamalarına, bir çok devlet kurmalarına yol açtığı için dönemim kültür yapısında ve dilinde değişmeler görülmektedir. Bu durum doğrudan edebiyatın dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur.
  4. Dini Hayat : Türklerin dini yaşamı öncelerde edebiyat ile iç içeyken İslamiyetin kabulünden sonra dini unsurlar edebiyat ile birbirinden ayrılmıştır.
  5. Sanat Anlayışı : Türk toplumlarında sanat anlayışı bulunduğu döneme göre farklılık göstermektedir. İslami Dönem Türk Edebiyatında islami düşünceleri yayma ön plandayken, Tazminat edebiyatında daha çok insanlara eğitim verme amaçlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu