Genel Kültür

Enver Paşa Kimdir

Enver Paşa, (22 Kasım 1881 – 4 Ağustos 1922) Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde etkin olan askeri ve siyaset adamıdır.

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucu ve önderleri arasındadır. 1913 yılında askeri darbe sonucunda cemiyetin iktidara gelmesini sağlamış. 1914’te Almanya ile ittifak yapılarak Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya Savaşı’na katılmasına öncülük etmiştir. Stratejik olarak ülkenin itibar ve toprak kaybetmesine neden oldu.

Almanya ve Rusya’da yaşayan Türk halklarını bir araya getirmek için mücadele vermiştir. Sovyet hükümetinin desteği kestiği Orta Asya’daki Türk halkını ayaklandırmak için Türkistan bölgesine gider, Bolşeviklerle yaptığı çatışma sırasında hayatını kaybeder.

Trablusgarp savaşında gizli görev almıştır. Doktor ve Suriyeli tüccar kılığına girerek yolculuk yapmıştır. Hanedan damadı olması ile 20 bin kişiyi seferber etmeye başlayarak bölgede hakimiyet kurmuştur. Balkan savaşının başlaması ile İstanbul’a çağrıldı. İtalyan kuvvetlerine karşı verdiği mücadele sayesinde yarbaylığa terfi etmiştir.

Harbiye dönemlerinde Enver Paşa, yaşlı subayları ordudan tasfiye ederek genç subayları görevlendirdi. Modern bir askeri birlik olması için genç subaylara aktif görevler verdi. Ordunun gençleşerek yönetim kolaylaştırıldı.

Sarıkamış harekatı, I. Dünya Savaşının ardından Harbiye Nazırı olarak görev aldı. 3. Ordu’nun Doğu Cephesi’nde Rus kuvvetlerine karşı mücadele etmiştir. Türk birliklerinin bozguna uğraması sonucunda komutasındaki askerlerin yönetimini Hakkı Hafız Paşa’ya bırakarak İstanbul’a dönme kararı aldı. Sarıkamış’ta yaşanan başarısızlıktan dolayı İstanbul’da haber yapılmasını önlemiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu