Genel Kültür

Gazelin Özellikleri

Divan edebiyatının yaygın nazım biçimlerinden birisi Gazel’dir. Arap edebiyatında önemli yere sahip olarak hızla gelişme göstermiştir. Gazellerde aşk, şarap, güzellik ve kadın konuları işlenir.

Gazelin Özelikleri
Divan edebiyatında yazım biçimi şekillerinden birsi gazeldir. En çok kullanılan nazım şeklidir.

Beyit sayısı 5 ile 15 arası değişiklik göstermektedir. Bazı beyitler 5, 7 ve 9 olmaktadır.

İki beyit kafiyeli biçimdedir. Kafiye düzeni aa, ba, ca, da’dır.

İlk beyitler mat, son beyit makta ile son bulur.

Şairin adının geçtiği beyitler taç beyittir.

Gazelin son beyiti şairin mahlasını anlatır.

En güzel beyite şah beyit ad verilir.

Anlam ve beyit bakımından bütünlük bulunur.

Beyitlerde aynı konular işlenerek yek ahenk gazel adı verilir.

Gazelde aşk, şarap, kadın ve güzellikle ilgili konular işlenir.

Aruz ölçüsü kullanılarak yazılır.

Gazel’in önemli temsilcileri Fuzûlî, Bâkî, Nedim, Şeyh Galip, Taşlıcalı Yahya’dır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu