Genel Kültür

İnşaat Projeleri Kim Tarafından Onaylanır

Mimari proje tasarım aşaması ve gerçekleştirilmesi birçok güçlükleri olan zorlu bir iştir. Projenin kullanıma elverişli olması, geleceğe yönelik ve yeni fikirler içermesi görsel ihtiyaçlara cevap verir nitelikte olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, hazırlanan projenin yapılacağı kentin dokusuna uygunluğu, çevreye uyumlu olması zemin, iklim ve afet koşullarının dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir bütün bu kriterlerle ilgili yönetmeliklerin, kanunların incelenip projeye yansıtılması gerekmektedir. Mimari projeyi tasarlamaya başlarken yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Projenin üzerinde tasarlanacağı arsa ile ilgili gerekli tüm bilgi ve belgelerin bütün detaylarıyla ilgili belediyelerden temin edilmesi.

Projenin yüksekliği, niteliği gibi tasarımın temel verilerini bu belgeler ortaya koyacaktır.

Proje için gerekli olan belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz; Arsanın imar durumu, inşaat plan kesit ve görünümünün çıkarılması, kot-kesit belgesi, tapu belgesi, zemin etüt raporu.

İlgili yönetmelikler

İlgili büyük şehir imar yönetmeliği, otopark yönetmeliği, yangın yönetmeliği, binalarda ısı yönetmeliği sığınak yönetmeliği, deprem yönetmeliği hastane yönetmeliği enerji verimliliği yönetmeliği, bina yapılış amaçlarına bağlı olarak incelenmesi gereken diğer yönetmelikler

İnşaat projesinin onaylanması

Onay sürecinden önce gerekli makamlardan görüşler alınmalıdır. Görüş alınması gereken makamları şu şekilde sıralayabiliriz; İşin sahibi, sivil savunma, İtfaiye Daire Başkanlığı, su ve kanalizasyon idaresi gibi. İlgili makamların görüşleri alınıp projeye oluşturulduktan sonra, projenin onay süreci başlatılır. Bu sürecin, İtfaiye Daire Başkanlığı onayı, su ve kanalizasyon idaresi onayı, sivil savunma kurumunun onayı, mimarlar Odası onayı sıralamasıyla onayların alınması uygun bir yaklaşımdır. İtfaiye onayının en başta alınması, sorun çıkma potansiyeli yüksek bu alanda onay sürecinde önümüzü görmemize yardımcı olacaktır Bu onay alınmadan diğer onaylar alınsa bile proje bu aşamada kabul görmezse bütün süreç yeniden başlayacaktır.

Bu aşamalar tamamladıktan sonra İlgili büyük şehir ya da kentin belediyesinin onayı avam proje sürecinin tamamlandığını belirtir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu