Genel Kültür

İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

İslamiyet döneminden önce Türk devletlerin yaşam düzeni toprak ve hukuk yönetiminde olmaktaydı. Uzun yılların ardından parçalanma noktasına gelen devletler dahi yine devlet adında nitelendirilmekteydi. O dönemlerde Türk devletleri varlıklarını uzun yıllar boyunca korumasında etkili olmuştur.

Türk devletleri il adını almaktaydı. Devletin başında olan kişi hakan, kağan, yabgu unvanlarını taşıyan kişiler olmuştur. Kut anlayışının hakim olduğu dönemlerde devletin yönetecek olan kişi yetkisini Tanrı’dan aldığına inanılmaktaydı. Devleti yöneten kişinin vefatından sonra oğlu tahta geçer kan bağıyla düzen devam ederdi. Babadan oğula geçen yönetim günümüzde monarşi yönetimini oluşturmaktadır.

Göktürk ve hun Türkler o dönemlerde yaşamlarını göçebe olarak devam ettirmişlerdir. Geçimlerini hayvancılık yaparak devam ettirdiler. Göçebe yaşam beraberinde kentsel oluşumları getirmiştir. Uygur döneminde ise Türkler yerleşik yaşama geçiş yapmıştır. Kendi yaşamlarını sürdürebilecekleri yeni kentler inşa ederek buralarda yaşamlarını uzun yıllar boyunca devam ettirdiler. Ticari faaliyetlerin yanı sıra çiftçilik yaparak yeni geçim kaynakları keşfetmişlerdir.

Türkler yerleşik hayata geçiş yapmalarıyla beraber ticari faaliyetlerinde köleliğe daima karşı çıkmışlardır. Yaşamlarını sürdürürken kölelikte uzak, herkesin eşit olabileceği bir toplumun düzenini kurmuşlardır. Tarıma elverişli olmayan topraklarda yaşadıklarından dolayı tarımcılık çok daha sonradan gelişme göstermiştir. Ticari faaliyetlerinde uzaklardan gelen ürünleri başka tüccarlara satarak ekonomik gelişmenin temelini oluşturmuşlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu