Genel Kültür

Osmanlı Devletinin Yönetim Şekli

Osmanlı Devletinin yönetimi bölümlerden oluşurdu. Padişah, vezir, teşkilatlar, merkezlere ayrılarak sorumluluklar alırdı. Merkez, taşra, devlet teşkilatı olarak bölümlere ayrılmış olurdu. Ülke yönetiminde padişah tek başına söz sahibidir. Padişah soyu Osman Gazi’nin soyundan gelerek ülke yönetiminde sorumluluk alırdı. Ülke Osmanlı Ailesi’ne ait olup yönetilirdi. Padişahların çocukları şehzade unvanını alarak yaşarlardı. Ergenlik çağlarına gelen şehzadeler sancak beyleri olarak illere gönderilirdi. Valilik görevini üstlenerek gönderildikleri illerin yönetimlerinden sorumlu olurlardı.

Osmanlı Devletinin yönetiminde merkezci zihniyet ön plana çıkmıştır. Padişah tarafından kararlar alınarak yönetilirdi. Vezirler danışmanlık görevini üstlenerek yönetimde söz sahibi olurdu. Veziri Azam ülke yönetiminde ikinci kişiydi. Padişah olmadığı zaman sorumluluk kendisine ait olarak kararlar verirdi.

Veziri Azam: Padişahtan sorumlu en yüksek rütbeli kişidir.
Vezirler: Veziri Azam’dan sonra gelir ve kendilerine has görevleri yerine getirirler.
Kazasker: Adalet Bakanlığına eşdeğer yerde olup adalet işlerine bakarlardı.
Defterdar: Maliye Bakanlığına eşdeğer olup ekonomi işleri ile ilgilenirdi.
Nişancı: Devlet topraklarının takibi, değişiklikler kaydederdi.
Şeyhülislam: Dünümüzde dini işere bakarak fetva verir, görüş bildirirdi.
Kaptan-ı Derya: Deniz’den sorumlu olan komutan. Donanmalara hakim olur ve Padişahın emri ile savaşa hazırlanırdı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu