Genel Kültür

Savunma Sanayisi Nedir

Kendi sınırlarını belirlemiş her ülke kendi devamlılığını sağlayabilmek için bu sınırları korumakla yükümlüdür. Ülkeler bu sınırları koruyabilmek için insan gücünden oluşan, doğrudan koruyabilecek ya da gerekli araç gereci kullanabilecek ordunun yanı sıra tüm bu durumlar için gerekli araç gereçleri de edinebiliyor olması gerekir. Bu noktada savunma sanayisi nedir? sorusunu, ulusal savunma alanında ihtiyaç bulunan araç ve gereçlerin üretimini sağlayan sektör diyebiliriz. Bu sektör gelişmiş ülkelerde ekonominin önemli bir kısmını oluştururken, daha az gelişmiş ülkelerde ise kaynağın aktarıldığı ve gelişimine öncelik verilen sektörlerdendir.

Savunma sanayisi genellikle ülkelerin kendi ulusal sermayeleri tarafından üretilir. Üretilen ürünlerin niteliği ve üretimin gerçekleşmesi için gereken sermaye hacmi öte yandan güvenlik açısından bir yere bağlı olmama durumu ülkeleri bu alanda, kendi yatırımlarını yapmaya zorlamıştır. Bu alanda üretilen ürünler tanklar, insansız hava araçları, silah, uçak, helikopter ve benzeri savunma alanında dair her şeydir. Bazı ülkeler nükleer silah alanında da yatırım yapmaktadır. Her ne kadar nükleer silahları kullanmak uluslararası hukuka göre sivil halkı yok etmeye dayalı olduğu gerekçesiyle suç sayılsa da ülkeler bu silahları hem savunma hem de tehdit amacıyla geliştirip ellerinde bulundurmaktadırlar.

Günümüzde savunma sanayisi en gelişmiş olan ülkeler İsrail, Amerika Birleşik Devletleri gibi hem ekonomik alanda gelişmiş hem de siyasal konumlanışı sebebiyle stratejik noktalarda bulunanlardır. Ülkemiz cumhuriyetin ilanından sonra ekonominin toparlanma süreci ile birlikte savunma sanayisine sahip değildi ve genellikle bu alanda ihtiyaç bulunan araç ve gereçleri diğer ülkelerden temin ediyordu. Fakat ASELSAN’ın kurulması ile birlikte başta temel ihtiyaçlar karşılandı. Mevcut koşullarda ise tank, silah, uçak, helikopter, insansız hava aracı gibi en temel savunma gereksinimlerinin üretimi noktasında dışa bağımlı bir halden kurtulmuştur ve kendi savunma gereçlerini kendisi üretmeye başlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu