Genel Kültür

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri

Türkiye’de nüfusun yapısını incelemek için nüfusu dağılımını kategorilere ayırmak yerinde olacaktır. Bu sınıflandırmayı şu şekilde yapmak mümkündür.

1.Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Bir ülkede yaş gruplarına göre nüfus dağılımı; gelişmişlik düzeyine etki edebilecek nitelikte bir unsurdur. Genç nüfus; üretken ve ekonomiyi canlı tutan kesimken yaşlı nüfus çalışmayan, üretmeyen kesimdir. Bu nedenle ülkedeki yaş gruplarının dağılımı oldukça büyük önem taşır.

Türkiye’de yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde genç nüfusun fazla, yaşlı nüfusun ise az olduğu söylenebilir.

2.Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı
Nüfusun cinsiyete göre dağılımı da en az yaş grupları kadar önemlidir. Aynı zamanda ülkelerdeki kadınların çalışma hayatına katılımı da belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkar.

Türkiye’de son yıllarda yapılan çalışmalarda kadın ve erkek nüfusunun birbirine çok yakın olduğunu gözlemlemek mümkündür.

3. Nüfusun Eğitim Durumu
Türkiye’de okuryazarlık oranı Cumhuriyet döneminin ilk yılları ile birlikte artarken 1960’lardan itibaren bu oran oldukça düşmüştür. Günümüzde okuma yazma bilmeyenlerin oranı kadınlar için yüzde on civarındayken erkekler için yüzde ikidir.

4.Nüfusun Kır ve Kent Olarak Dağılımı
Nüfusu 10000’den yüksek olan yerleşim birimlerine kent denirken, 10000 düşük olan yerleşim birimleri kır olarak tanımlanır. Gelişmiş ülkelerde kır nüfusu fazlaca yer tutmamaktadır.

Türkiye’de ise 1960’lardan sonra kırdan kente yapılan göçler nedeniyle kent nüfusu büyük bir hızla yükselmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu