Genel Kültür

Yatarken Okunacak Dualar

Peygamber Efendimiz yatmadan önce dua ederek ibadetini yapardı. Her Müslüman ve müminlerin mutlaka uyumadan okuması gereken dualar arasında gösteriliyor. Dua sayesinde ibadetinizi yerine getirmiş olup rahatlıkla uyuyabilirsiniz. Sizi kötülüklerden koruduğu gibi kesintisiz bir uykunun sırrı olduğu da bilinmektedir.

“Allahümme bi’smike emûtü ve ahya” Anlamı: Ya Rabbi, senin ismini zikrederek uyur ve uyanırım.

Sabah uyandıktan sonra da şu duayı yapardı: “Elhamdülillâhillezi ahyanâ ba’de emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr” Anlamı: Bizi uyuduktan sonra uyandıran ve kendisine döndürecek Allah’a hamd olsun.

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Elhamdü lillahi rabbil’alemin. Errahmanir’rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’budü ve iyyake neste’in, İhdinessıratel müstakim. Sıratellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin.

Anlamı: “Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;

“Hamd, alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. Allah’ım! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu