Genel Kültür

Erozyon Nedir? Nasıl Oluşur?

Erozyon, toprağın akarsu, sel, rüzgar gibi doğal etkenlerle aşınarak başka noktalara taşınmasına denir.

Yeryüzünde erozyonun meydana gelemsi sonucunda toprak örtüsündeki bir denge bozulacaktır. Toprak sahip olduğu değerleri kaybetmense neden olarak çölleşmeye sebep olur. dış kuvvetler tarafından toprağın sahip olduğu özellik kendisini kaybetmesinden dolayı oldukça önemli olmaktadır. Toprak örtüsü yenilenmeyerek çölleşmeye doğru ilerleyerek bitki örtüsü tahrip olmaktadır. Toprak örtüsünün incelenmesi ile kayalar yüzeye çıkmaktadır. Türkiye’de görülen bitki örtüsünün neredeyse yarısı erozyona uğramıştır. Topraklara bakılmasından dolayı erozyona sebep olur. Bitki örtüsü ve ağaçların tahrip edilmesi de oldukça önemlidir.

Erozyona Neden Olan Etkenler
Arazinin engeli ve eğimli olmasından dolayı yağmur ve rüzgarın etkisiyle erozyona sebep olur.

Ormanların yok edilmesi bitki örtüsüne zarar verdiğinden dolayı zamanla toprak gün yüzüne çıkarak erozyona uğrar.

Ülkemizde iç Anadolu bölgelerinde sağanak yağmurların yağmasından dolayı sellerden dolayı bitki örtüsü zarar verir. Dere yataklarının temizlenmemesinden dolayı sel taşkınlarına sebep olarak erozyonu arttırır.

Toprağın ve ana kayanın fiziksel ve kimyasal özellikleri aşınması sonucunda olur. Bitki örtüsü yoksun kumlu, killi araziler yüzey suları tarafından aşındırılması daha kolay olmaktadır.

Ormanlar ve arazilerin doğru şekilde kullanılmamasından dolayı erozyona açık bir hale geliyor. Bozkır, çayır, ormanlık alanlarda hayvanların sıkça otlatılmasından dolayı erozyona sebep olabiliyor.

Rüzgar ve yağış olan bölgelerde erozyon daha sık görülmektedir.

Erozyonun ortaya çıkardığı sorunlar
Toprak sahip olduğu verimliliği kaybetmesine neden olmaktadır.
Erozyon sonucunda toprak deniz, göl ve barajlara taşınır. Toprak dolmasına sebep olur.
Erozyon toprakların taşınmasında taşındığı yerlerin verimsizleşmesine neden olmaktadır
Erozyon hızla devam etmesi çölleşmeye sebep olmaktadır.

Erozyondan korunmanın yolları
Bitki örtüsü korunmalı, ağaçlandırma yapılmalı.
Tarla gibi alanlar için ormanlar tahrip edilmemeli.
Mera ve otlakların aşırı otlatılması önlenerek biti örtüsünün zarar görmesi önlenmeli.
Araziler eğim doğrultusunda değil eğime dik olarak sürülmeli.
Ürünler hasattan sonra anızlar yakılmamalı.
Akarsu yatakları ıslah edilmeli.
Erozyonla mücadele için insanlar bilinçlendirilmeli.
Fidan dikilmeli ağaçlar kesilmemeli.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu